INTEGRITETSPOLICY

Senast uppdaterad: 2019-04-28

1. Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du besöker vår webbplats, fyller i och skickar in formulär samt loggar in på ditt konto och när du loggar ut från detsamma. Den insamlade informationen kan inkludera, utan att begränsas till, ditt namn, din e-postadress, och/eller ditt telefonnummer.
Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

2. Användning av information
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

Förbättra vår webbplats och därmed din upplevelse på densamma.
Skicka information och nyheter via epost.
Användar- och besöksstatistik.

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter (tredje part).

Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.

4. Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering, revision och/eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information.

De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

5. Dina rättigheter
Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Privatpersoner har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas.

Enligt GDPR har du följande rättigheter om vi behandlar dina personuppgifter:

• Rätt att få tillgång till dina personuppgifter
• Rätt att få rättat till felaktiga personuppgifter i våra system
• Rätt att få raderat dina personuppgifter från våra system, såvida vi inte har berättigade intressen eller rättslig förpliktelse att fortsätta behandla dem.
• Rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter
• Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
• Rätt att återkalla ditt samtycke till att vi får använda dina personuppgifter
• Rätt till dataportabilitet (att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format)

För att lämna ut uppgifter krävs att personen i fråga
sänder in en undertecknad begäran, inklusive kopia på giltig legitimation samt e-postadress
och telefonnummer, till:

Kantar Sifo AB
114 78 STOCKHOLM

6. Kontakt och klagomål
Vi har utsett ett dataskyddsombud, Gillie Abbotts-Jones, som bland annat har till uppgift att övervaka att vår behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Tveka inte att kontakta vårt dataskyddsombud på gdpr@ts.se om du har några frågor eller synpunkter på denna personuppgiftspolicy eller hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.

Om du har klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter och/eller informerar om desamma råder vi dig att kontakta datainspektionen på:

Telefon: 08-657 61 00
Epost: datainspektionen@datainspektionen.se
Fax: 08-652 86 52

Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

7. Cookies
Våra cookies förbättrar tillgången och användarupplevelsen på vår webbplats. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Genom att trycka ”OK” efter uppmaning och/eller genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du vår användning av cookies.

Detaljerad information om våra cookies:
För mediafacts.se klicka här.

8. Avsluta prenumeration
Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

9. Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

Copyright © 2019 Kantar Sifo AB