Allmänna villkor för användning och/eller publicering av uppgifter i Mediafacts och/eller ts.se

Senast uppdaterad: 2018-05-24

Dessa villkor gäller som avtalsgrund mellan TS Mediefakta, org.nr 556274-7039, leverantör, nedan kallad ”TS” och Företagskund nedan kallad ”kunden”. Om inte parterna skriftligen överenskommit om annat anses kunden ha godtagit nedanstående villkor.


Hantering av personuppgifter

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) får behandling av personuppgifter ske med samtycke. När kunden ansöker om användarkonto och accepterar våra allmänna villkor samt trycker på ”skicka”, på någon av TS sajter (ts.se eller mediafacts.se), godkänner kunden att TS genom databehandling, inhämtar, registrerar, lagrar och använder de personuppgifter TS behöver för att kunna fullfölja kundens beställning. Vidare förbehåller sig TS, inklusive dess moderbolag, rätten att använda samma uppgifter i information- och/eller marknadsföringssyfte. TS raderar automatiskt användarkonton efter två år, inklusive tillhörande personuppgifter, om de inte använts under samma period.

Den som för kundens räkning skickar uppgifter för publicering och/eller ansöker om företags- och/eller användarkonto bekräftar också genom godkännande av TS allmänna villkor att vederbörande har behörighet och/eller fullmakt att göra detsamma.

Det åligger kunden, att till TS utan dröjsmål, skriftligen anmäla förändringar av de uppgifter som angivits i kontoansökan såsom användare, namn, adress, e-mailadress o dyl.
Privatpersoner har rätt att ta del av sina personuppgifter som finns registrerade hos TS. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. För att lämna ut uppgifter krävs att personen i fråga sänder in en undertecknad begäran, inklusive kopia på giltig legitimation samt e-postadress och telefonnummer, till:

Kantar Sifo AB
114 78 STOCKHOLM

Ansvarsfrihet

TS strävar efter att hålla information på sajter och i tjänster uppdaterad och korrekt. TS reserverar sig för eventuella pris- och textfel, samt eventuella tekniska problem. TS arbetar kontinuerligt med att hålla sajter och tjänster aktuella, korrekta och fullständiga. TS ansvarar inte för innehåll på och utformning av andra sajter som är knutna till våra sajter eller tjänster via länkar. Likaledes ansvarar TS inte för information levererad av tredje part.

Copyright © 2019 Kantar Sifo AB